LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 5 - NĂM HỌC 2022-2023 (Từ ngày 03/10/2022 đến 09/10/2022)

10:53 04/10/2022

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 5 - NĂM HỌC 2022-2023

          (Từ ngày 03/10/2022 đến 09/10/2022)

THỨ

 NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

HAI

03/10

-Chào cờ: K10, 11,12

-Họp giao ban GVCN

-Họp BGH

-Họp công trình xây dựng

-Chuyển hội phí cho BĐD CMHS

-Bắt đầu dạy nghề NH 2022-2023

-S: 6h45’;  16h25’

 -S:8h50, C: 14h35

-8h, P.HT

-10h, P.HT

-14h, Phòng HT

-Cả năm

-BGH, ĐTN & GVCN

-BGH & GVCN

-BGH & MD:C.Tú, C.X.Phương

-BGH, C.Vy, T.Đủ, T.Thành

-T.Bình, C.Kiều & BĐD

-Tổ dạy nghề

C.Hạnh

BA

04/10

-Học nghiệp vụ công tác Đảng đến 6/10

-Hội trường B. TTBDCT

-T.Bình, C.Hạnh, C.Hợi

T.Bình

05/10

-Học NQ TW 6

-Sáng 8h, Chiều 14h tại Hội trường huyện

-Cả trường (theo DS chia ca sáng, chiều C.Hạnh gởi)

C.Thủy

NĂM

06/10

 

 

 

T.Bình

SÁU

07/10

-HN BCH Đảng bộ huyện (Mở rộng)

-Tiếp đoàn kiểm tra CSVC của HĐND huyện Bàu Bàng

-8h, HT huyện uỷ, tầng 8

-Cả ngày

-T.Bình

-BGH & Tổ VP

C.Thủy

BẢY

08/10

 

 

 

C.Hạnh

CN

09/10

 

 

 

 

Họp giao ban TTCM và họp tổ CM chuyển sang tuần tới

HIỆU TRƯỞNG
(Phạm Tấn Bình)