LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 21 - NĂM HỌC 2022-2023 (Từ ngày 30/01/2023 đến 05/02/2023)

08:42 31/01/2023

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 21 - NĂM HỌC 2022-2023

          (Từ ngày 30/01/2023 đến 05/02/2023)        

THỨ

 NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

HAI

30/01

-Chào cờ: K10,11,12

- Họp giao ban BGH

-Họp giao ban GVCN

-Nộp SKKN và đề tài NCKHSPƯD

-S: 6h45’; C: 16h30

-7h30, phòng HT

-S:8h50, C: 14h35’

-Cả ngày, Phòng PHT

-BGH, ĐTN & GVCN 10,11,12

-BGH

-BGH & GVCN  10,11

-GVBM

C.Thủy

BA

31/01

-Trực và tiếp công dân định kỳ

-Xem tiến độ xây dựng giai đoạn 2

-Cả ngày

-8h30, tập trung trước cổng trường

-T.Bình

-BGH, T.Trung, T.Hà, Cô Vy, Cô Hợi, T.Thành, A.Vân (BV)

T.Bình

01/02

 

 

 

C.Thủy

NĂM

02/02

 

 

 

T.Bình

SÁU

03/02

-Hội nghị giao ban đầu HK2

-8h, Sở GD

-T.Bình

C.Thủy

BẢY

04/02

 

 

 

Sáng: C.Thuỷ

Chiều: T.Bình

CN

05/02

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG
(Phạm Tấn Bình)