LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 4- NĂM HỌC 2023-2024 (Từ ngày 25/9/2023 đến 01/10/2023)

15:38 25/09/2023

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 4- NĂM HỌC 2023-2024  

(Từ ngày 25/9/2023 đến 01/10/2023)

       

THỨ

 NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

HAI

25/9

-Chào cờ

-Học lớp Quản lý Nhà nước đến 29/9

-Dự đoàn kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 (QĐ 1550 ngày 21/9/2023 của Sở GDĐT)

-6h45, tại sân trường

-TT BDCT huyện

-Đến 29/9, các trường THCS, THPT

-BGH, ĐTN và GVCN 3 khối

-BGH, T.Trung, C. Trinh, C.Thêm

-T.Bình

C.Thủy

BA

26/9

-Tập huấn kiểm tra, đánh giá theo TT22 (CV 2377)

-Tổ chức Trung thu cho các cháu

-8h, TT GDTX-BDNV (Cơ sở 2)

 

-18h, phòng ăn khu bán trú

-C.Lệ, T.Lai, C.Nhung (AV), T.Huy, C.Huyền

-Toàn trường và thân mời: Vợ/chồng/con của tất cả Thầy Cô và nhân viên của trường (CĐCS tổ chức)

C.Hợi

27/9

-Tập huấn kiểm tra, đánh giá theo TT22 (CV 2377)

 

-8h, TT GDTX-BDNV (Cơ sở 2)

 

-T.Trung, C.X.Phương, T.Nảm

 

C.Thủy

NĂM

28/9

-Tập huấn kiểm tra, đánh giá theo TT22 (CV 2377)

-Tham gia đoàn kiểm định đánh giá ngoài

-Tiếp đoàn kiểm tra của UBND tỉnh về thực hiện tuyên truyền phòng chống ma túy, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

-8h, TT GDTX-BDNV (Cơ sở 2)

 

-13h30, THPT Võ Minh Đức

-14h, phòng Hội trường

-C.Thêm, T. Định, T.Khoa, C.Nối

 

-T.Bình

-C.Thủy, C.Hợi, T.Chung, C.Hưng, 2 HS lớp 11C6

C.Hợi

SÁU

29/9

 

 

 

C.Thủy

BẢY

30/9

-Họp tổ -Thông qua dự thảo các văn bản Hội nghị viên chức

-13h30 tại trường

-Tất cả các tổ

C.Hợi

CN

01/10

-Đại hội Đoàn trường NH 2023-2024

-8h, phòng Hội trường

-BCH đoàn trường tổ chức

 

-Chiều thứ năm tiếp đoàn kiểm tra của tỉnh : Cô Thủy, Cô Hợi chuẩn bị bài phát biểu ; C.Hưng cho HS làm bài tập và tham dự, chuẩn bị bài phát biểu; 02 HS lớp 11C6 chuẩn bị bài phát biểu; Tổ văn phòng chuẩn bị phòng họp.

HIỆU TRƯỞNG
(Phạm Tấn Bình)