LỊCH LÀM VIỆC TUẦN

15:56 23/04/2024

 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 33 - NĂM HỌC 2023-2024  -ĐIỀU CHỈNH

          (Từ ngày 22/4/2024  đến 28/4/2024)

THỨ

 NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

HAI

22/4

-Kiểm tra cuối HK2 – Khối 12:

Môn Ngữ văn, Vật lý.

- Họp BGH

-6h45, phòng Hội đồng

 

-15h5, phòng HT

-GV được phân công

 

-BGH

C.Thủy

BA

23/4

-Kiểm tra cuối HK2 – Khối 12:

Môn Toán, Hoá

- Họp công tác xây dựng Đảng

-6h45, phòng Hội đồng

 

-8h,Hội trường huyện

-GV được phân công

 

-T.Bình

C.Hợi

24/4

-Kiểm tra cuối HK2 – Khối 12:

Môn Sinh, Địa

-Dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn quân bảo vệ ANTT

-6h45, phòng Hội đồng

 

-8h, Hội trường A, Công an tỉnh Bình Dương

-GV được phân công

 

-C.Hợi

C.Thủy

NĂM

25/4

-Hoàn thành nhập điểm trên phần mềm

-Trực và tiếp công dân định kỳ

-Cả ngày

-Cả ngày

-GVBM 12

-C.Hợi

C.Hợi

SÁU

26/4

-Kiểm tra cuối HK2 – Khối 12:

Môn Tiếng Anh, Lịch sử, GDCD

-Họp HĐSP

-6h45, phòng Hội đồng

 

-15h10, Phòng hội đồng

-GV được phân công

 

- Toàn trường

C.Thủy

BẢY

27/4

 

 

 

C.Hợi

CN

28/4

 

 

 

 

 

Lưu ý : Khối 10,11 học bình thường như TKB.

      

HIỆU TRƯỞNG
(Phạm Tấn Bình)