LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 (Từ 27/12/2021 đến 08/01/2022)

14:43 07/12/2021

TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

LỊCH KIỂM TRA HỌC  KỲ 1 – NĂM HỌC: 2021-2022

Khối / ngày

27/12/2021

03/01

04/01

05/01

06/01

07/01

08/01

Khối 10

(Thi chiều)

Công nghệ 10

(Tiết 4, 15h30)

Tin học 10

(Tiết 5, 16h20)

Buổi chiều

Văn (90’)

Lý (60’)

Buổi chiều

Sinh (60’)

Anh (60’)

GDCD (60’)

Nghỉ ôn bài

Buổi chiều

Hoá (60’)

Địa (60’)

Buổi chiều

Toán (90’)

Sử (60’)

Dự phòng

Khối 11

(Thi sáng)

Công nghệ 11

(Tiết 4, 9h55)

Tin học 11

(Tiết 5, 10h45)

Buổi sáng

Văn (90’)

Lý (60’)

Buổi sáng

Toán (90’)

Sử (60’)

Nghỉ ôn bài

Buổi sáng

Hoá (60’)

Địa (60’)

Buổi sáng

Sinh (60’)

Anh (60’)

GDCD (60’)

Dự phòng

Khối 12

(Thi sáng)

 

Buổi sáng

Văn (120’)

Lý (60’)

Buổi sáng

Toán (90’)

Sử (60’)

Nghỉ ôn bài

Buổi sáng

Hoá (60’)

Địa (60’)

Buổi sáng

Sinh (60’)

Anh (60’)

GDCD (60’)

Dự phòng

Chú ý:

- Khối 10 thi từ phòng 1 đến phòng 20.

- Khối 11 thi từ phòng 01 đến phòng 16  

-Khối 12 thi từ phòng 17 đến 21, phòng Sinh, Hoá 1,2, Lý 1,2, Anh 1,3, hội trường

- Buổi sáng giám thị và HS có mặt lúc 6 giờ 45 phút; Buổi chiều giám thị, học sinh có mặt lúc 12 giờ 45 phút.

Hiệu trưởng

 

 

 

Phạm Tấn Bình