LỊCH LÀM VIỆC TUẦN

14:16 21/07/2024

TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 46 - NĂM HỌC 2023-2024

(Từ ngày 22/7/2024  đến 28/7/2024)  

THỨ

 NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỰC HIỆN

TRỰC QL

HAI

22/7

-Trả hồ sơ HS khối 12, phát giấy báo điểm, giấy CN tốt nghiệp tạm thời, phúc khảo (nếu có)

- Tiếp tục học BDTX hè 2024 kể từ 15/7 theo công văn của Sở

-Tập huấn sử dụng SGK 12 theo lịch của các nhà xuất bản (thời gian nhiều ngày theo lịch)

-Trực và tiếp công dân định kỳ

-Đúng 7h, tại các phòng học

 

 

-Sáng 7h30; Chiều 13h30 tại trường ĐH TDM

-Tập trung tại phòng 27, học trực tuyến (Tất cả Gv tập trung tại trường để học)

-Cả ngày

-T.Đủ, C.Tú và GVCN 12

 

 

-Các tổ bộ môn

 

-T.Đủ, T.Thành chuẩn bị máy, thiết bị; Các TTCM thông báo giờ cho GV đến tập huấn

-T.Bình

C.Thủy

BA

23/7

 

 

 

C.Hợi

24/7

-Họp chuẩn bị công tác bán trú Nh 2024-2025

-13h30, phòng HT

-BGH, C.Trinh, T. Huy, T.Hà, T.Chung, C.Vy, C.Kiều

C.Thủy

NĂM

25/7

-Xét kết quả kiểm tra lại lần 2

-8h, phòng số 27 (Tuỳ lịch học BDTX và BD SGK 12, các PHT điều chỉnh thời gian cho phù hợp)

-K10: C.Hợi, T.Chung và GVCN 10 (có hs kiểm tra lại)

-K11: C.Thuỷ, T.Chung và GVCN 11 (có hs kiểm tra lại)

C.Hợi

SÁU

26/7

-Họp chi bộ

-8h, phòng số 27

-Đảng viên

C.Thủy

BẢY

27/7

 

 

 

C.Hợi

CN

28/7

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Phạm Tấn Bình)