LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I (Từ 26/12/2022 đến 31/12/2022)

16:40 24/12/2022

TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1– NĂM HỌC: 2022-2023 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 3)

 

Khối

Thứ hai 26/12

Thứ ba 27/12

Thứ tư 28/12

Thứ năm 29/12

Thứ sáu 30/12

Thứ bảy 31/12

Khối 11

(16 phòng, thi buổi sáng)

Văn:90’

Lý: 60’

 

Tiếng Anh: 60’

Sử: 60’

Hóa: 60’

Địa: 60’

Nghỉ

Sinh: 60’

GDCD: 60’

Toán: 90’

Công nghệ: 45’

Khối 12

(13 phòng, thi buổi sáng)

Văn: 120’

Lý: 60’

 

Nghỉ

Toán: 90’

Sử: 60’

Nghỉ

Hóa: 60’

Địa lí: 60’

 

Sinh: 60’

Tiếng Anh: 60’

GDCD: 60’

Khối 10

(23 phòng, thi buổi chiều)

KHTN: Anh: 60’

            Sinh: 45’

KHXH: Anh: 60’

             GDCD: 45’

Ngữ văn: 90’

Lý: 45’

KHTN: Hóa: 45’

Tin: 45’

KHXH: Địa lý: 45’

Công nghệ: 45’

Nghỉ

Toán: 90’

Sử: 45’

Nghỉ

- Khối 10: 23 phòng, thi từ phòng 1 đến phòng 21; Phòng Lý 1, Lý 2

- Khối 11: 16 phòng, thi từ phòng 01 đến phòng 16 

- Khối 12: 13 phòng, thi từ phòng 17 đến 21, phòng Sinh, Hoá 1,2, Lý 1,2, Anh 1,3, Hội trường.

Hiệu trưởng

 

 

 

Phạm Tấn Bình


Tin khác