Thông tin kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 tại tỉnh Bình Dương

17:17 06/06/2024

- Văn bản tuyển sinh 10 của trường: http://media.thptbaubang.edu.vn/files/85-TB-tuyen-sinh-10-2024-2025-signed-signed.pdf

- Đọc hướng dẫn thông tin tuyển sinh 10 chung của tỉnh Bình Dương: http://media.thptbaubang.edu.vn/files/Thong-tin-ky-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-THPT-nam-hoc-2024-2025.pdf

- Xem clip quy trình tuyển sinh 10: https://youtu.be/_EjwgsvBKKQ

- Xem clip hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến 10: https://youtu.be/kllAMD-fVTU

 


Tin khác